CASTELLÓ : Castelló facilitarà l’accés a la contractació pública a pimes, autònoms i microempreses

Es crearà una base de dades perquè opten a contractes menors i la subcontractació s’inclourà en tots els plecs d’obres públiques
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat hui un acord per a donar majors facilitats i generar oportunitats als autònoms, microempreses o pimes a través de la contractació pública, contribuint així a la generació d’ocupació i la recuperació del teixit econòmic i productiu de la ciutat amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu que tindrà la crisi sanitària de la covid-19 a Castelló.
“La contractació pública té un paper clau a exercir en relació a la reactivació de l’activitat econòmica, per això des de l’Ajuntament de Castelló estem aprovant una sèrie de mesures orientades a generar noves oportunitats i expectatives per a la major part del nostre teixit empresarial, constituït essencialment per treballadors autònoms, microempreses i pimes”, ha explicat el regidor de Contractació, Rafa Simó. “Per això estem fomentant la subcontractació en aquelles obres públiques econòmicament més rellevants a les quals per la seua envergadura no podrien licitar”, ha recalcat.
Així, l’Ajuntament inclourà en tots els plecs de clàusules administratives que s’elaboren per l’Ajuntament per a la contractació d’obres, com a condició especial d’execució, la subcontractació d’un percentatge de les prestacions objecte del contracte amb una o diverses microempreses o autònoms (contractes amb valor estimat fins a 500.000 euros); i amb microempreses, autònoms i pimes (contractes amb valor estimat superior), preferentment amb aquells amb residència i domicili fiscal o domicili social a Castelló.
En els plecs es disposarà el percentatge de contractació i es contemplarà l’obligació del contractista de posar en coneixement de l’òrgan de contractació del o dels subcontractes a celebrar, amb indicació de la part de la prestació i les dades del subcontractista o subcontractistes. Així mateix, l’administració comprovarà l’estricte compliment dels pagaments en els terminis i condicions legals que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer als subcontractistes sol·licitant a aquest efecte els corresponents justificants.
A més, es constituirà una base de dades d’aquelles pimes, microempreses i treballadors autònoms que tinguen interés a accedir a la contractació pública com a contractistes o subcontractistes d’obres i d’aquesta manera facilitar-los l’accés als contractes menors. Per a ser inclosos en la mateixa serà necessari que els empresaris compten amb plena capacitat d’obrar, solvència suficient i no es troben incursos en prohibició per a contractar. La inscripció es regirà per un procediment públic i transparent, de manera que qualsevol empresa que complisca amb els requisits anteriors serà inscrita en aquesta.
Així mateix, per a l’adjudicació dels contractes menors es consultarà a les empreses inscrites en la base de dades, quedant en tot cas garantida la igualtat, transparència i concurrència en el procediment d’adjudicació i promovent la diversificació dels adjudicataris. Si escau, l’adjudicació dels contractes menors d’obres a empreses no inclosa en aquesta base de dades s’haurà de justificar expressament en l’expedient.
Aquesta base de dades quedarà a la disposició dels contractistes principals a l’efecte de donar compliment a les condicions especials d’execució relatives a la subcontractació de prestacions, podent-se recaptar, en el seu cas, la intermediació de l’Ajuntament que siga precisa.

Redacción

CastellonDigital.com, las mejores noticias y actualidad para tí a un click y cómodamente en tu casa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies

Te has suscrito correctamente al boletín

Se produjo un error al intentar enviar tu solicitud. Inténtalo de nuevo.

CastellonDigital.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.